• Les visites concertades amb antelació amb grups i/o escoles en nombre superior a 20 persones tenen una reducció del 25% en el còmput total del cost corresponent a les tarifes segons l’entrada individual.
  • Tarifa pel lloguer del material recreatiu, de 1 €/hora.
  • Recordem que segons la normativa vigent els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona adulta.